Dyssegårdsparken A M B A Bestyrelse


Selskabet har følgende bestyrelse:

Formand 
Peer Nielsen, Runestenen 14 
Mail: formand@dyssegaardsparken.com

Kasserer:
Flemming Jensen, Langdyssen 47
Mail: kasserer@dyssegaardsparken.com

Næstformand:
Ulrik Tetens, Jættestuen 22

Bestyrelsesmedlem:
Michael Rex, Langdyssen 71

Bestyrelsesmedlem:
Louise Ihlermann, Runddyssen 47

Bestyrelsesmedlem:
Michelle Byrresen , Jættestuen 58

Bestyrelsesmedlem/Kasserer-suppleant:
Vakant

Cookies

Kontakt

Grundejerforeningen Dyssegårdsparken
Dyssegårdsvej 8
4700 Næstved
Tlf.: 55 72 06 83
kontor@dyssegaardsparken.com
Vagttelefon: 20 77 54 49
CVR-nummer 85 32 11 10

Kontakt

Dyssegårdsparken A M B A
Dyssegårdsvej 8
4700 Næstved
Tlf.: 55 72 06 83
kontor@dyssegaardsparken.com
Vagttelefon: 20 77 54 49
CVR-nummer 19 25 30 07

Vagttelefoner

VAND
Tlf.: 55 78 51 70
vand@nk-forsyning.dk

VARME
Tlf.: 55 72 56 65
info@naestved-varme.dk