Grundejerforeningens bestyrelse


Formand:
Peer Nielsen, Runestenen 14
Mail: formand@dyssegaardsparken.com
Stillingsbeskrivelse - formand

Næstformand:
Ulrik Tetens, Jættestuen 22
Stillingsbeskrivelse - næstformand

Kasserer:
Flemming Jensen, Langdyssen 47
Mail: kasserer@dyssegaardsparken.com
Stillingsbeskrivelse - kasserer

Sekretær:
Louise Ihlermann, Runddyssen 47
Stillingsbeskrivelse - sekretær

Bestyrelsesmedlem:
Claus Pynt Falden, Vættehøjen 29
Stillingsbeskrivelse - bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsesmedlem:
Michael Rex, Langdyssen 71
Stillingsbeskrivelse - bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsesmedlem/Kasserer-suppleant:
Kasper Andersen, Runddyssen 45
Stillingsbeskrivelse - kasserer
 
Intern revisor:
Jens Ewald Jørgensen, Langdyssen 15

Intern revisor suppleant:
 


 
Cookies

Kontakt

Grundejerforeningen Dyssegårdsparken
& Dyssegårdsparken AMBA
Dyssegårdsvej 8
4700 Næstved
Tlf.: 55 72 06 83
kontor@dyssegaardsparken.com
CVR-nummer 85 32 11 10 / 19 25 30 07

Kontakt

Telefontid: mandag til fredag kl. 08.00
til kl. 09.00
Kontortid: onsdag kl. 11.00 til kl. 12.00

VAGTTELEFON
Klik her: Kloakstop

Vagttelefoner

VAND
Tlf.: 55 78 51 70
nkf@nk-forsyning.dk

VARME
Tlf.: 55 72 56 65
info@naestvedfjernvarme.dk